Spitfire Saga – Mot overtak i luften – Bind 4

(Spitfire Saga – Gaining Air Supremacy – Volume 4)

 

Pris/Price:                    

Tilbudspris Kr. 490,- (normalt Kr. 545,-) + porto

On offer for NOK 490,- (normally NOK 545,-) + postage


Språk/Language:     

Norsk/Engelsk Norwegian/English

In English: Chapter summaries, photo captions, combat reports, quotes from English sources, lists of aircraft and personnel.


Forfatter/author:    

Cato Guhnfeldt (non-fiction)


Format/Size:                             

30,1 x 22,5 cm. (A4), innbundet m. omslag: Vekt: 2,057 kilo

30,1 x 22,5 cm. (A4), hard bound with dust cover. Weight: 2,057 kilo.


Innhold/Content:     

368 sider, 430 fotografier, liste over fly, flyvere/bakkefolk, personregister.

368 pages, 430 photographs, lists of aircraft, pilots/ground personnel, index of names


ISBN:                               

97882998071-6-6


Bestilling/Order:      

Send skriftlig melding/bestilling + ønsket valg av betalingsmåte (VIPPS eller betaling til bankkonto) til:  wingsas@online.no Forlaget  vil svare på bestillingen med den totale pris inkludert porto. Bøker sendes når betaling er mottatt.

Send written notification/order +  choice of payment methode  (VIPPS or payment to bank account) to: wingsas@online.no The publisher will answer the notification/order informing of total price including postage.. Book(s) will be sent when payment has been received.


Betaling/Payment:  

VIPPS: Send betaling til 90835851, merket betalers navn.


Bankkonto:

Send betaling til bankkonto nr. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Merk betaling med betalers navn.


From Europe outside Norway:

Send payment to Bank Account No. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Include payers name with payment . IBAN: NO3690410634677. Swift: HANDNOKK

 

Outside Europe:

Ask for quote by sending e-mail to: wingsas@online.no

 


INNHOLD/CONTENT

Fra mannefall til luftherredømme

I mai 1943 mistet de norske jagerskvadronene i Storbritannia en flyver i kamp nesten hver tredje dag. Slik ble perioden mai–oktober som «Spitfire Daga» bind IV dekker, innledet. Men ikke alle som ble skutt ned falt eller ble fanget av tyskerne. Tre nordmenn som havnet på fiendtlig jord tok seg tilbake til friheten. På himmelen sikret kaptein Svein Heglund i 331 Skvadron seg stadig nye luftseire, noe som skulle gjøre ham til Norges største jageress med offisielt 16 nedskytninger, uoffisielt 20­21. Skvadronene fikk også besøk av kong Haakon, deltok under de alliertes narreinvasjon «Operation Starkey» i september, og ble filmet. Alt mens flymekanikerne som slet på bakken, forgjeves drømte om å komme inn i lufttjeneste.

 

From huge losses to air supremacy

In may 1943 the Norwegian fighter squadrons in United Kingdom lost on an average one pilot almost every third day. In this way the period May to October 1943, which is covered in «Spitfire Saga» Volume IV, started off. But not everybody who was shot down fell or was captured by the Germans. Three Norwegians who ended up on enemy soil made it back to freedom. In the sky Captain Svein Heglund of 332 Squadron continually achieved new air victories, which would make him into Norway’s leading fighter ace with officially 16 air victories, unofficially 20–21. The squadrons were also visited by King Haakon; they participated during the Allies mock invasion «Operation» Starkey in September, and were filmed. All while the ground crews, who toiled on the ground, dreamed of getting into the air themselves.