Bomb Gestapo-hovedkvarteret!

(Bomb the Gestapo Headquarters!)

 

Pris/Price:                   

Pris Kr. 490,- + porto

Price NOK 490.- + postageSpråk/Language:     

Norsk/Norwegian


Forfatter/Author:    

Cato Guhnfeldt (non-fiction)


Innhold/Content:     

368 sider, 450 fotografier, lister over bombeofre, fly, personregister.

368 pages, 450 photographs, lists of bomb victims, aircraft,, index of names


ISBN:                               

97882992194–1–9


Bestilling/Order:      

Send skriftlig melding/bestilling + ønsket valg av betalingsmåte (VIPPS eller betaling til bankkonto) til:  wingsas@online.no Forlaget  vil svare på bestillingen med den totale pris inkludert porto. Bøker sendes når betaling er mottatt.

Send written notification/order +  choice of payment methode  (VIPPS or payment to bank account) to: wingsas@online.no The publisher will answer the notification/order informing of total price including postage.. Book(s) will be sent when payment has been received.


Betaling/Payment:  

VIPPS: Send betaling til 90835851, merket betalers navn.

Bankkonto: Send betaling til bankkonto nr. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Merk betaling med betalers navn.


From Europe outside Norway:

Send payment to Bank Account No. 90410634677 (Handelsbanken Oslo). Include payers name with payment . IBAN: NO3690410634677. Swift: HANDNOKK

 

Outside Europe:

Ask for quote by sending e-mail to: wingsas@online.no

                                                                         

 

INNHOLD/CONTENT

Historien om Hjemmefrontens reelle leder under krigen Tor Skjønsberg og de to britiske flyangrepene med Mosquito fly mot Gestapo-bygningen i Oslo, som Skjønsberg ga ordren til.

The story of the real leader of the Norwegian Resistance Movement during the war, Tor Skjønsberg, and the two British Mosquito attacks on the Gestapo building in Oslo, which Skjønsberg initiated.

 

Historien om de dramatiske flyangrepene mot Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse i Oslo  25. september 1942 og 31. Desember 1944. Her forteller motstandsfolk og sivile, flyvere, navigatører og bakkepersonell den dramatiske historien. Om det politiske bakteppet i Norge og hvorfor angrepene kom, om forberedelsene, ferden over Nordsjøen, gjennomføringen av angrepene og ettervirkningene. På tysk side forteller jagerflyvere som gikk på vingene fra Fornebu, likså nordmenn i Gestapos fangenskap og ute i Oslo gater. Leseren bringes inn i den mest hemmelige krets av Hjemmefrontens ledelse. Man får vite hva som førte frem til angrepene. Men vel så viktig hvem som satt med den reelle makten i Hjemmefronten, finansmannen Tor Skjønsberg som tok initiativet til begge angrepene for å slå tilbake mot tyskerne. Fordi Skjønsberg selv ikke ønsket oppmerksomhet etter krigen, ble hans viktige rolle dysset ned. Boken skriver således om et betydelig kapittel av norgeshistorien.

 

Da boken kom ble den topp oppslaget i Dagsrevyen 13. november 1995. Året etter ble forfatteren Cato Guhnfeldt tildelt Fritt Ords Honnørpris for denne boken og boken Fornebu 9. april. Boken går opp helt nye spor og går på tvers av den vanlige oppfatningen av historien rundt Hjemmefrontens ledelse.

 

Anmelderne skrev:

DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD:

«Dette 370-sider store verket må være et av de grundigste om krigen som er skrevet.»

               Per L. Andersen

 

LILLEHAMMER TILSKUER/GUDBRANDSDØLEN:

«En imponerende bok. Detelajene gjør fremstillingen fengende, det er driv i skrivingen. Fremstillingen blir aldri kjedelig, aldri langtekkelig, aldri poengløs

               Kristian Hosar

 

HAMAR DAGBLAD/ØSTLENDINGEN:

«Cato Guhnfeldt fant vegen inn til det lukkede rommet og ga Tor Skjønsberg den plass han så inderlig har fortjent. Grundig, gjennomarbeidet og dokumentert. Høyeste terningskast: en sekser.»

               Andreas Hagen